Tablica ogłoszeń
Zamówienia publiczne i koncesje
Przetargi
Pozostałe przetargi
Oferty pracy
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Regulamin udzielania zamówień publicznych bez stosowania ustawy "Prawo zamówień publicznych"


Nazwa zamówienia:Przetarg ustny na dzierżawę gruntów w pasie drogowym na prowadzenie działalności gospodarczej w formie letnich ogródków gastronomicznych, od 09.05.2009r. do 30.09.2009r.
Organizator przetargu:Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej

ul. Grażyńskiego 10
43-300 Bielsko-Biała
tel.(033) 472-60-10
fax (033) 497-96-35
Termin składania ofert:2009-05-05 09:00:00
Termin otwarcia:2009-05-05 10:00:00
Termin licytacji:2009-05-05 10:00:00
Termin realizacji:2009-04-30 14:51:45
Pliki do pobrania:Ogłoszenie o przetargu, regulamin oraz plan lokalizacji -
Data zawarcia umowy:2009-05-06