Tablica ogłoszeń
Zamówienia publiczne i koncesje
Przetargi
Pozostałe przetargi
Oferty pracy
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Regulamin udzielania zamówień publicznych bez stosowania ustawy "Prawo zamówień publicznych"


Newsletter


Nazwa:PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamawiający:Miasto Bielsko Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej ul. Grażyńskiego 10, 43-300 Bielsko-Biała
Pliki do pobrania: PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA 2018 ROK (data zamieszczenia 18.01.2018 r.) -