Tablica ogłoszeń
Zamówienia publiczne i koncesje
Przetargi
Pozostałe przetargi
Oferty pracy
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Regulamin udzielania zamówień publicznych bez stosowania ustawy "Prawo zamówień publicznych"


Newsletter


Nazwa:PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamawiający:Miasto Bielsko Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej ul. Grażyńskiego 10, 43-300 Bielsko-Biała
Pliki do pobrania: PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA 2017 ROK -
Plan zamówień na 2016 r. -
Zestawienie planu zamówień na 2014 r. (sierpień 2014 r.) -